Szolgáltatásaink

• Érintésvédelmi felülvizsgálat és mérés
• Szabványossági felülvizsgálat
• Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat
• Kéziszerszámok felülvizsgálata, szigetelésmérése
• Villanyszerelés

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzését a 14/2004.(IV.19.) FMM rendelet kötelezően írja elő.
Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint bővítés-átalakítását és javítás után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.
Időszakos ellenőrző vizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:
- Áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel.
- Kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenkénti ellenőrzéssel.
- Kommunális- és lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981(XII.27.) IPM rendelet alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenkénti szerelési ellenőrzéssel.
- Egyéb villamos berendezésekben 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.
A jegyzőkönyv az MSZ 2364 sz. szabvány (MSZ 172/1. sz. szabvány) előírásai szerint készül.

Szabványossági (beüzemelési, első, nullás) felülvizsgálat

A helyszíni mérés és felülvizsgálat után a jegyzőkönyv az MSZ 2364 sz. szabvány és a 28/2011.(IX.6.) ÖTM rendelet előírásai szerint készül.

A felülvizsgálatok szükségességét a rendelet és az MSZ 2364-610 sz. szabvány írja elő. Minden új, vagy beüzemelés előtt álló létesítményben a villamos berendezés átadásához szükség van szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvre

Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Erősáramú berendezések(tűzvédelmi) szabványossági felülvizsgálatának szükségességét és gyakoriságát a 28/2011.(IX.6.) ÖTM rendelet határozza meg.
A villamos berendezést
- a „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségben, szabadtéren legalább 3 évenként,
- a „C” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségben, szabadtéren legalább 6 évenként,
- a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségben, szabadtéren legalább 9 évenkén
tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni
A jegyzőkönyv az MSZ 2364 sz. szabvány és a fent említett rendeletek alapján készül.

Kéziszerszámok felülvizsgálata, szigetelésmérése
- A vizsgálatot a 14/2004. (IV.19.) rendelet kötelezően írja elő.
- A villamos kéziszerszámok szigetelésmérése évente kötelező vizsgálat.

Villanyszerelés
- Ipari létesítmények, üzemek, műhelyek és egyéb létesítmények villamos
kivitelezése, felújítása, karbantartása
- Családi házak, lakások, nyaralók új szerelése és teljes felújítása
- EPH kialakítás